Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Το θαύμα: διαφορετικός τρόπος ενέργειας του Θεού.


Μετά τα παραπάνω, μπορούμε πιο εύκολα να κατανοήσουμε πώς εκλαμβάνει το θαύμα η Εκκλησία μας. Δεν το κατανοεί απλώς ως προσωρινή κατάλυση των φυσικών νόμων, όπως συνήθως ακούγεται. Κυρίως το κατανοεί ως διαφορετικό τρόπο ενέργειας του Θεού. Ο Θεός που διακρατεί το σύμπαν με τις άκτιστες ενέργειές Του, (οι φυσικοί λεγόμενοι νόμοι είναι η πιστότητα της ενέργειας του Θεού: Εκείνος δρα πάντοτε με τον ίδιο τρόπο), ο ´Ιδιος επιλέγει μερικές φορές, όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληση ώρα για κάποιον πιστό Του, να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο. Δεν καταλύονται λοιπόν οι φυσικοί νόμοι, αλλά μάλλον αλλάζει τρόπο δράσεως ο Θεός. Και σκοπός της αλλαγής αυτής είναι η ενίσχυση της αδυναμίας του καλοπροαίρετου πιστού.