Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

« ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ»: Πόσο είναι δυνατόν να μας γνωρίσει τόν Εαυτό Του ο Θεός;


Από τό βιβλίο του Αρχιμανδρίτου ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (Σαχάρωφ), « ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ», εκδόσεων Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, Ε’ έκδοση 2010, στην δημοτική. Οι τονισμοί δικοί μου (Γ.Π)
    σ. 140: « ..Ἡ  γνώση τοῦ Θεοῦ από μᾶς τίς κτιστές ὑποστάσεις εἷναι διμερής πράξη: πράξη αὐτοῦ πού τήν Παρέχει καί αὐτοῦ πού τήν δέχεται. Ἡ γνώση αὐτή ἔχει πάντοτε προσωπικό καί ὄχι ἀντικειμενικό χαρακτήρα…»

  «..Μετά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὁ Κύριος δέν ἐνεργεῖ πλέον Μόνος, άλλά πάντοτε σέ συμφωνία μέ τό κτίσμα Του. Ἡ πορεία τῆς τελειώσεώς μας πραγματοποιεῖται μέ τή συνάντηση δύο θελήσεων: τοῦ Δημιουργοῦ καί τοῦ δημιουργήματος. Ἡ γνώση τοῦ Ζῶντος Θεοῦ μᾶς μεταδίδεται στήν πράξη τῆς ἑνώσεως μας μέ Αὐτόν στό ἴδιο Του τό Εἶναι. Ἡ πράξη αὐτή τῆς «ἑνώσεως» εἶναι ἀποτέλεσμα ἀμοιβαίας ἀγάπης πού διανοίγει τήν καρδιά μας, ὅλη τήν ὕπαρξή μας, στήν πληρότητά της. Ἄν ὅμως ἐμεῖς Τοῦ προσφέρουμε μέρος μόνον τῆς ζωῆς μας, τότε δέν πρέπει νά περιμένουμε ὅτι Αὐτός, ὁ Ἄναρχος, θα μᾶς ἀποκαλυφθεῖ σέ ὅλο Του τό πλήρωμα, καί μάλιστα μέ τρόπο ἀναφαίρετο στούς αἰῶνες. Ὁ Κύριος εἶναι ἀνέκφραστα οἰκτίρμων, ἀλλά λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν Του τό μέτρο τῆς παράδοσης τοῦ ἑαυτοῦ μας σέ Αὐτόν. μέ ἄλλα λόγια: Δίδεται σέ μᾶς τόσο, ὅσο ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι νά Τόν δεχθοῦμε.."

Δεν υπάρχουν σχόλια: