Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Γιατί δεν φοβάμαι τον θάνατο;Ομιλεί ο Μητροπολίτης Αντώνιος Σουρόζ (Anthony Bloom Metropolitan of Sourozh).Από τό ιστολόγιο "ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: