Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Γιά την αγάπη πού σταυρώνεται και δεν ζητεί τα εαυτής. Π. Βαρνάβας Γιάγκου


Δεν υπάρχουν σχόλια: