Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Ταπέινωση..

"..και γαρ ο χριστός ουχ εαυτώ ήρεσεν..." Ρωμ.15:3
 "..αλλ' εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών.." Φιλ.2:7

Δεν υπάρχουν σχόλια: